Akko Wood e-poe
info & tingimused

LÜHIDALT Mööbli ostmine on personaalne otsus ning ainult Teie teate, mida vajate. Varuge vaba aega, et saaksite rahulikult võrrelda erinevaid mudeleid ja nende värvitoone. Esitage tellimus alles siis, kui olete kindel, et valitud toode ja värv on õiged. Mööbli valikul tekkivate küsimuste puhul võtke julgelt meiega ühendust, aitame Teid meelsasti. Arvestage, et arvutiekraanil võib toote pildil olev värv veidi erineda tegelikkusest. Kui kahtlete värvi sobivuses, küsige meilt lisainfot. Enne tellimist vaadake toote mõõtmeid, et tellitud mööbel soovitud kohta kindlasti mahuks. Tellimuse vormistamisel olge tähelepanelik ning kontrollige, et sisestatud informatsioon ja kontaktandmed oleks täpsed. Teie tellitud kauba õigeaegne ja kiire saabumine sõltub tellimuses esitatud andmete õigsusest. Tellimuse tegemiseks valige välja Teile sobivad tooted ja lisage need ostukorvi.

Ostukorvis saate tellitavaid kaupu ostukorvist eemaldada. Samuti saate valida, et kas vajate transporditeenust või tahate tulle ise kaubale järele. Täitke tellija andmed ning vajadusel ka kauba transpordi aadress kui see on tellija omast erinev. Peale seda valige makseviis, kas ettemaksuarvega või pangalingi kaudu. Pärast tellimuse vormistamist ja vajalike andmete kontrollimist vajutage nupul ‘Esita tellimus’. Ettemaksuarve saadetakse Teile automaatselt e-postiga. Ostude eest saate tasuda kas läbi valitud pangalingi või tavalise pangaülekandega. Peale Teie poolt valitud tingimustel ettemaksuarve tasumist väljastatakse Teile selle kohta kinnitus. Kauba toimetab Teile kuller eelnevalt Teiega kokkulepitud päeval ja kellaajal. Kullerteenus garanteerib Teile toodete riskivaba transpordi tootjalt Teile sobivasse kohta.

1. TINGIMUSTE
ULATUS JA KEHTIVUS

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.akko.ee (edaspidi Mööblipood) omanik Akko Wood OÜ vahel Mööblipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Mööblipoe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3 Akko Wood OÜ on õigustatud Mööblipoe arengust tulenevalt ning Mööblipoe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.akko.ee

kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.akko.ee. Kui Tellija edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Tellija ja Akko Wood OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Tellija poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
1.4 Interneti leheküljel olevad toodete pildid on illustreeriva tähendusega kuna tulenevalt materjali omapärast on puidu faktuur igal juhtumil erinev.

2. Hind

2.1 Mööblipoe hinnad kehtivad Tingimuste punkti 4.3. sätestatud arve tasumise tähtaja jooksul.
2.2 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
2.3 Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis

arvutatakse Tellija ostukorvis. Tasu transpordi eest on 30 €. Tellijal on võimalus valida variant kaubale ise järgi tulemiseks, tehes vastava valiku oma ostukorvis.

3. Ostukorv ja
tellimuse vormistamine

3.1 Tellija ostukorv luuakse hetkel, kui olete klikkinud lingile "Lisa ostukorvi".
3.2 Ostukorvi lehel sisestage nõutavad andmed ja tehke oma valikud ning klikkige nupule “Esita tellimus".
3.3 Olge ostukorvi vormistamise leheküljel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (lepingu jõustumine) alates arve järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Akko Wood OÜ arvelduskontole.

4. Toodete eest tasumine

4.1 Makse sooritamiseks klikkige tellimuse vormistamise leheküljel nupule “Esita tellimus“. Makse aluseks olev arve saadetakse Tellija tellimuse kinnitusena ka elektronpostiga. Palume enne arve tasumist kontrollida, et arves sisalduvad andmed vastavad Teie tellimuses sisalduvale soovile.
4.2 Toodete eest saate tasuda:
1) pangalingi kaudu. Saate läbi pangalingi valiku kasutada selleks SEB panga ja Swedbank'i Internetipanka.
2) ettemaksuarve alusel muul Tellijale sobival viisil (nt pangakontoris, makseautomaadiga, internetipank).

4.3 Toodete eest esitatud arve tasumine toimub maksena 100% arve järgi tasumisele kuuluvast summast 5 päeva jooksul arvates arve väljastamisest.
4.4 Tellija tellimus ja arve tühistatakse juhul, kui Tellija ei ole 5 päeva jooksul arvates arve väljastamisest tasunud arvet.
4.5 Müügiarve toimetatakse Tellijale e-postiga peale arve tasumist.

5. Toodete kohale-
toimetamine ja üleandmine

5.1 Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punkti 3.4. toimetatakse tooted Tellijale kohale Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.
5.2 Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale toote kirjelduses määratud tähtaja jooksul.
5.3 Juhul, kui Tellija poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt toota ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik, teatame sellest Tellijale Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punkti 3.4. ning ühtlasi anname teada Tellija poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui Tellija kaotab toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Tellijal õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktist 6.1.) ning Tellija poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Tellijale.
5.4 Kui Tellija poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Tellijaga eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohaletoomise aeg.

5.5 Kullerfirma toimetab tooted Tellija poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.
5.6 Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Akko Wood OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Tellija poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
5.7 Tooted antakse kulleri poolt Tellijale üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Tellijal toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Tellijal vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@akko.ee või tööpäeviti Akko Wood OÜ kontakttelefonile 503 7230. Kullerfirma poolt vigastatud toode asendatakse.
5.8 Toodete tarneaeg on 3 nädalat.

6. Tellimuse tühistamine
ja toote tagastamine

6.1 Tellimuse tühistamisel punktis 5.3 sätestatud juhul tagastatakse Tellijale ostu eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 10 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.2. sätestatud juhtudel.
6.2 Kui tagastatav toode on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Akko Wood OÜ-st; ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Akko Wood OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Tellija poolt toote eest tasutud ning Tellijale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab

Akko Wood OÜ Tellijale tasaarvestamise avalduse Tellija poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Tellija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Tellijal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Tellija ja Akko Wood OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

7. Garantii ja nõuetele
mittevastavate toodete
tagastamine

7.1 Akko Wood OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 1 aasta jooksul arvates toodete Tellijale üleandmisest.
7.2 Akko Wood OÜ ei vastuta:
1) Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel;
3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
7.3 Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saatke vastav teade hiljemalt 1 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Akko Wood OÜ elektronposti aadressile info@akko.ee või helistage Akko Wood OÜ kontakttelefonil 503 7230. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tellija õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

7.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Akko Wood OÜ kulul.
7.5 Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.
7.6 Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused.

8. Vastutus ja
vääramatu jõud

8.1 Akko Wood OÜ vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Akko Wood OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2 Akko Wood OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest

või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Akko Wood OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Akko Wood OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

9. Muud tingimused

9.1 Kõiki Mööblipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Akko Wood OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Akko Wood OÜ-l puudub neile juurdepääs.
9.2 Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3 Tellija ja Akko Wood OÜ vahel seoses Mööblipoe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Pärnu Maakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.